Dr. Ronald Eixmann

Phone +49 (0) 38293 68 170
Fax +49 (0) 38293 68 50
E-mail eixmann@_we_dont_like_spam_iap-kborn.de
Department Optische Sondierungen und Höhenforschungsraketen
Academic Degree Dr. rer. nat, Diplom-Meteorologe
Links www.meteo-sky.de

back to employee list